Adsız tasarım-2

ASHTANGA YOGA NEDİR? PATANJALİ’NİN 8 BASAMAKLI YOLU

Konu Başlıkları

PATANJALİ- 8 BASAMAKLI YOL NEDİR ?

Yoganın klasik dönemini temsil eder. Bazıları Patanjali’nin kutsal bir yardımcı yüce ruh olduğuna inanırken bazıları ise çok başlı yılanın bir reenkarnasyonu olduğuna inanır.
Patanjali yogayı bir Dharshana olarak ele alır. Dharshana felsefe ve görü anlamına da gelir.
Patanjali’nin Yoga Sutralarında Ashtanga yoganın olduğu bölüm Sadhana’dır. 8 Basamaklı yol burada
tüm ayrıntılarıyla verilir.

YAMA VE NİYAMALAR

Yama ve Niyama’lar Ashtanga Yoganın sekiş basamaklı yolundan ilk ikisidir.
Her iki kelimenin de birçok anlamı vardır.

YAMA NE DEMEKTİR?

Yama disiplin ve kısıtlamalar anlamına gelebilir.

“Yama’yı “tutum” veya “davranış” olarak düşünmeyi tercih ederim. Kesinlikle belirli bir tutum, daha
sonra davranışımızı etkileyen bir disiplin olarak ifade edilebilir.”

T.K.V Desikachar

 

Patanjali’nin Yoga
Sutralarında Yamaları 5 ayrı bölüme ayırıyor. Bu bölümler bireyin dış dünya ile arasındaki ilişkileri düzenleyen davranış kalıplarını içeriyor.

AHİMSA NE DEMEKTİR?

Bu Davranış kalıplarından ilki Ahimsadır. Himsa kelimesinin anlamı adaletsizliktir. Sanskrit dilinde bir kelimenin önüne gelen “a” eki onu olumsuz forma dönüştürür. Ahimsa Zarar vermemekten daha fazlasıdır. Ahimsa insanlara karşı nezaket, ince düşüncelilik, düşünceli davranmak gibi anlamlara da gelir. Ahimsayı düşünürken yargılamamayı bol bol pratik etmeliyiz. Mesela zarar vermemek için
hayvansal gıda tüketmemeye çalışmak ve bu durumdan zorlanmak kendimize zarar vermediğimiz anlamına gelir ki bu ilkeye aykırıdır. Kendimize zarar verecek şeylerden kaçınmakta en temel sorumluluklarımızdan biridir. Ahimsa bizim yaşarken ki görev ve sorumluluklarımızla da ilgilidir.
Hatta Bhagavad Gita’da Arjuna gibi düşünülmüş bir tutumla savaşmamız gerektiğinde savaşabiliriz.

SATYA NE DEMEKTİR?

Bir sonraki yama, doğruluk anlamına gelir. Satya gerçeği söylemek anlamına gelse de burada öğreti düşünme payı bırakır. Eğer başkaları zarar görecekse, olumsuz sonuçlar doğuracaksa hiçbir şey söylememek daha iyidir. Büyük Hint destanı Mahabharata şöyle diyor:

“Hoş olan gerçeği söyle.
Hoş olmayan gerçekleri konuşma.
Yalanlar kulağa hoş gelse de söyleme.

Bu Sonsuz Yasa,
Dharma”

Satya aynı zamanda kendimize karşı dürüst olmakta demektir. Satya’nın anlamı da tıpkı Ahimsa gibi geniş bir perspektifte değerlendirilmelidir

ASTEYA NE DEMEKTİR?

Asteya’nın özü çalmamaktır. Aynı zamanda bize biri bir şey emanet ettiği durumlarda, bize güvendiği durumlarda ondan faydalanmamaktır. Çalma kavramını farklı derecelendirebiliriz.
Sadece fiziksel maddi bir şeyin çalınacağı gibi somut elle tutulmayan şeylerde çalınabilir.
Bir kişinin vaktini emeğini çalmak ve yalan söyleyerek doğruyu bilme hakkını elinden almak gibi.

BRAHMCHARYA NE DEMEKTİR?

Brahmcharya tüm varlıklara kutsal olarak davranmak ve saf bilinç olarak hareket etmek anlamına gelmektedir. Çoğunlukla bu kavram seksüel olarak yoksunluk anlamına gelse de, daha spesifik olarak gerçek ve de sadık ilişkiler kurmak manası taşımaktadır.

APARİGRAHA NE DEMEKTİR?

Aparigraha sadece gerekli olanı almak ve bir durumdan yararlanmamak, istismar etmemek anlamına gelir.
Hak etmediğimiz şeyleri aldığımızda başkasını sömürmüş oluruz ve hak edilmeyen şeyler beraberinde daha büyük bedelleri ödetir.

NIYAMALAR NE DEMEKTİR?

Niyamalar basitçe alıştırma ya da sorumluluklar değildir, çok daha derin anlamlar içerir.
Yamalarla karşılaştırıldığında Niyamalar kişiseldir. Kişinin kendiyle olan ilişkisini düzenler.

SAUCHA NE DEMEKTİR?

Saucha temizlik anlamına gelir. Bu temizlik hem iç hem de dış temizlik anlamına gelir. Dış temizlik fiziksel olarak dış bedenimizi temiz tutmaktır. İç temizlik ise zihnin temizliği gibi organlarımın sağlıklı ve rahat çalışmasını destekleyecek temizliklerdir. Bu sebeple düzenli Asana ve Pranayama uygulamaları çok önemlidir.

SANTOSHA NE DEMEKTİR?

Santosha tevazu ve memnuniyet hissidir, kanaatkâr olmak demektir. Genellikle eylemlerimizden belirli bir sonuç bekler ve hayal kırıklığına uğrarız. Ancak umutsuzluğa gerek yoktur. Kendimizi ve
mevcut olan her şeyi olduğu gibi kabul etmek Santosha’dır.

TAPAS NE DEMEKTİR?

Tapas vücudu ısıtmak ve temizlemek anlamına gelir. Başka bir tapas türü de yediklerimize dikkat etmektir. Aç olmadığımız zamanlarda yemek yemek tapasa aykırı bir durumdur. Tapas vücudu zinde ve iyi çalışır hale getirme sorumluluğudur. Tapasi kişisel disiplin ve bir konuyu inançla yürütme olarak da düşünebiliriz.

SVADHYAYA NE DEMEKTİR?

Sva benlik ve aidiyet, Adhyaya sorgulama ve inceleme anlamına gelir. Svadhyaya kendimize yakınlaşmak kendimiz üzerinde çalışmak anlamına gelir. Aynı zamanda Svadhyaya Eski metinleri incelemek anlamına gelir. Bunun sebebi düşünmemizi sağlayacak referans noktalarını bulabilmektir.

ISHVARAPRANIDHANA NE DEMEKTİR?

Ishvarapranidhana Tanrıya teslimiyet anlamına gelmektedir. Egodan özgürleşerek daha büyük bir bütüne inanma ve teslim olma halidir.

ASANA NE DEMEKTİR?

Asana Yoga duruşları olarak tercüme edilebilir. Sanskrit dilinde oturak, oturmak, kurulacak alan olan As’dan türemiştir. Patanjali Yoga Sutralarında Asana’yı iki önemli özelliğiyle belirtmiştir.
Sthira ve Sukha Sthira istikar, Sukha, duruşta rahat kalma kabiliyetini ifade eder. Herhangi bir Yoga pozunu uygularken iki kavram eşit derecede mevcut olmalıdır. Bu fikir yoga uygulaması için temeldir. Duruşları kademeli olarak uygulayarak, yavaş yavaş daha fazlasını elde ederiz. Bu prensibi gerçeğe dönüştürmek için kendimizi tanımak ve olduğumuz gibi kabul etmek esastır.
Akıl başka bir yerdeyken de Asana’da rahat hissetmek mümkün değildir. Başladığımız noktaya iyi bakar ve objektif olabilirsek asana için gerekli nitelikleri de görür ve kabul etmeyi öğreniriz.

PRANAYAMA NE DEMEKTİR?

Pranayama iki kelimeden meydana gelir. Prana yaşam enerjisi Ayama genişlemek uzatmak demektir. Bu bilgiler ışığında Pranayama, uzun, sakin ve düzenli nefes alma modelinin kurulması anlamına gelir. Pranayama’nın doğru bir duruş içinde, nefes alışın ve verişin kontrol edilmesi olarak açıklayan Patanjaliye göre zihnin berraklığı ve konsantrasyon, Pranayama vasıtasıyla gerçekleşir ve böylece meditasyon için yol açılmış olur.

PRATHYARA NE DEMEKTİR?

Ashtanga yoga’nın beşinci uzvu Prathyara’dır. Ahara kelimesi beslenme anlamına gelir, prathyara ise duyuları, onları besleyen şeylerden çekmek demektir. Bu ne anlama gelir? Duyular artık
uyaranlardan bağımsızlaşmıştır, artık uyarıcılar tarafından beslenmezler.

DHARANA NE DEMEKTİR?

Ashtanga Yoga’nın 6. Basamağı Dharana tutmak anlamına gelir. Dikkat yoğunluğunu ve odağı bir arada tutmaktır. Desikachar örneğinde şöyle demiştir;

“Çiftçilerin sulamak için açtığı rezervuar kanalları aynı derinlikte kazıldıysa su her yöne eşit olarak
akar. Ancak bir kanal diğerinden daha derinse oradan daha fazla su akar. Dhranada olan da budur.”

Zihnin dikkatini tek yönde akıtabilmesi için alanlar oluştururuz. Bu nedenle Dharana, zihnin yalnızca bir noktaya odaklandığı ve konsantre olduğu durumdur.

DHYANA NE DEMEKTİR?

Dhrana sırasında zihin sessiz bir nehir gibi her yöne doğru hareket eder. Dhyana kişi bir şeyle ilgilenir, benlik ve nesne arasında bir bağ kurulur. Başka bir deyişle belirli bir nesneyi algılar ve onunla sürekli bir iletişim halinde oluruz. Dharana temas ise Dhyana bağlantı halidir. Dhrana bir kaba su dökmek gibidir, su sabit akışı meydana getiremez, ayrı damlacıklar olarak kalır. Dhyana bir kaba yağ dökmek gibidir, bu hedefe doğru kesintisiz bir akıştır.

SAMADHİ NE DEMEKTİR?

8. basamak olan samadhi bir araya getirmek, içine karışıp kaybolmak anlamına gelir. Samadhide kişisel alanımız tamamen kaybolur. Samadhide zihnimiz tamamen bir olduğu şeyin içinde erir ve
ona karışır.

RENKLERLE BENDEN BANA

Merhaba!Ben Çağla!
Bu programda belkide hayatın en önemli sorularını ele alıyor olacağız!
“Ben Kimim” ve “Yaşamdaki amacım” ne?

Bu sorular bize öyle kolayca cevaplanamayacakmış ve belki de ağır geliyor ki çoğu zaman sorduktan hemen sonra bile göz ardı etmeyi seçiyoruz.

Kendimizi günlük yaşamın koşturmaları, bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri ve günün stresleri ile meşgul ediyor, dikkatimizi dağıtıyoruz.

Neden Buradayız?

Her birimizin “Ben Kimim?” Sorusuna verecek bir cevabı ve bu yaşamda olma amacı var.

Yaşam tam da bunun ne olduğunu cevaplamakla ilgili!

CHANDA YOGA BLOG'DA DİĞER YAZILAR