Çakra

ÇAKRA NEDİR?ÇAKRA SİMYASI 101

Konu Başlıkları

Çakra

Çakralarla ilgili kapsamlı bir kılavuz olan bu yazıda çakra ile ilgili merak ettiğiniz bir çok soruya cevap bulabileceksiniz.Keyifli Okumalar!

 Çakra Simyası Nedir?

Çakra simyası çok eski çağlardan beri bir çok öğretinin yer aldığı Çakra sistemidir.

Yunan, İskandinav, Hint, Kelt gibi kültürlerin kendi çakra sistemlerinin yanı sıra Carl Gustav Jung , Anodea Judith, Caroline MyssJoseph Campbell gibi isimlerin çalışmaları ile çakra yaklaşımlarını bakış açılarını bulabilmek mümkün .

Çakra Simyası içinde bir çok farklı ögeyi barındıran bütünsel ama çalışırken adımlar, bölümler, işaretler ve kolaylaştırıcılar sunan bir yol haritası aslında!

Evrende iki güçlü kuvvet aynı anda çalışır.

Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru iki kutup.

Yeryüzünden Gökyüzüne ,Bedenden Zihine.Fiziksel Formdan, Ruha.

Çakralar bu kutupları bir araya getirmek için sistemi birbirine bağlamak için harika araçlardır. 

Çakra Nedir?

İnsan vücudunda  hepsi omurga üzerinde farklı bir noktada konuşlanan 7 temel enerji merkezi bulunur.Bir çok öğretide yer bulan çakralar Sanskrit dilinde “Tekerlek, disk, yuvarlak form” anlamına gelir.

Bu enerji merkezleri vücudumuzda fiziksel ve enerji-yaşam enerjisi olmak üzere iki düzeyde bulunurlar.

Ve” prana” yaşam enerjisiyle hareket ederler.Çakraların uyum içinde düzgün çalışmaması, blokajlar olması insanın gercek potansiyelinde yaşayamamasına sebep olurken, çakraların uyum içinde enerji akışının kesintisiz ve akışkan olmasıyla birlikte fiziksel ve mental sağlık kazanılmaya başlanır .Insan kendisiyle ve içinde yaşadığı Dünya ile daha farkında ve sulh içinde yaşamaya  başlar.Kişinin hareketleri dünyada daha etkili bir hale gelir.

Çakra blokajları bir çok şekilde olabilir.Çakranın az çalışmasını yani içeriye ya da dışarıya enerji akışının azalmasına sebep olan daralmalar ya da tam tersi aşırı bir enerji akışı olabilir.

Çakra şifasının amacı enerjinin her bir çakradan dengeyle Zihin- Beden ve Enerji bedenine yayılmasını sağlamaktır.

Tantrik Çakra Sistemi

Tantra Yoga Felsefesi benzer bir kutup entegrasyonundan bahsetmektedir.

Çakra Simyası terimleri yazısı için Tıklayın!

Çakra Kavramları

Prusha Prakriti, Shiva ve Shakti

Bu iki kutba Purusha ve Prakriti denir.

Prusha saf bilinçtir.ve Shiva ile ilişkilendirilir.Eril kutuptur

Prakriti ise Madde biçimsel enerjidir.

Shiva’nın aşkı Shakti ile ilişkilendirilir.Dişil Kutuptur.

Tantrik Çakra sistemi Şiva ve Şakti’nin birleşmesiyle yüksek bilince tezahür edileceğini vurgular.

Prana, Nadi ,Sushumna, İda, ve Pingala kavramları

Prana yaşam enerjisi demektir.

Tantra Yoga’da bu yaşam enerjisinin yani Prana’nın nadiler aracılığıyla tüm bedenlere hareket ettiği yazılıdır.

Bu anlamda Nadiler için enerji kanalları diyebiliriz.

Vedik metinler 72000 farklı Nadi’nin varlığından bahseder.

Ana ve Temel Nadi Sushumna’dır.

Omurganın merkezinde bir konuma sahiptir.

Omurilik sıvısı, beyin sinir lifleri ve klasik omurga için tepede enerjinin giriş ve çıkışı için bir açıklık olması mümkün olmadığı için tüm çakra sistemi gibi fiziksel bedende eşleştirmek gerçek bir eşleşme değil sadece anatomi olarak anlaşılmasını sağlamak içindir.

İda ve Pingala Sushumnayı sarmalayan diğer Nadilerdir ve sarmaladığı alanlar Temel 7 Çakrayı meydana getirir.

İda Nadi Sushumna’nın Solunda başlar bu nedenle Nadi sisteminin sol kanalının bir parçası kabul edilir.

Dişil enerjiyi, sol tarafı,Ay’ı, duygusal ve görsel enerjiyi temsil eder.

Pingala Nadi Sushumna’nın sağ tarafındadır.Enerji deposudur.Eril enerjiyi, Güneşi, Gücü, canlılığı temsil eder.

7 Temel Çakra

7 Temel Çakra ve  Çakraların Özellikleri

Hint Yogik geleneğinin yedi çakrası , her birimizin içinde var olan enerji merkezleriyle ilişkili, insan varoluşunun yedi biçimini temsil eder.

Beden, bir ruh olmadan sadece cesettir.Ruh ise bir beden olmadan hayalet.”Marion Woodman.

Çakralar’ı bedende belli organlarla ilişkilendirsek, resimlendirsek, tanımlasakta aslında fizyolojik olarak herhangi bir formla kesin olarak tanımlanamazlar. Ama bu çakraların etki ettikleri düzeylerin fiziksel olmadığı ya da hayali şeyler olduğu anlamına gelmez.

5 elementin temel etkileriyle; et,kemik, ilik kan yağ boşluk gibi fiziksel araçlar düzeyi

Zihin, duygu, ego, akıl gibi ince yaşam araçları düzeyi

Bu enerji kanalları iki düzeyde de “Prana” yaşam enerjisi ile hareket eder.

Yani bir çakradaki blokaj kişinin fiziksel bir organını ve mizacını etkileyebilir.

Çakraların Vücuttaki Yerleri

1.ÇAKRA KÖK ÇAKRA-MULADHARA ÇAKRA NEREDEDİR?

Omurganın tabanında, anüs ve cinsel organ arasında yer alır.Katı olan her uzuv, omurga, kemikler, dişler, tırnaklar, bacaklar, anüs, bağırsaklar, böbrek üstü bezleri vücut ile ilişkili yerlerdir.

2.ÇAKRA SAKRAL ÇAKRA- SVADHISTANA ÇAKRA NEREDEDİR?

Göbek deliğinin altı ile Cinsel organ arasındadır.Üreme organları, böbrekler, mesane, tüm vücut sıvıları, üreme bezleri, yumurtalıklar, prostat vücut ile ilişkili yerlerdir.

3.ÇAKRA SOLAR PLEKSUS ÇAKRA- MANIPURA ÇAKRA NEREDEDİR?

Göbek deliği seviyesinde lumbar bölgesinde yer alır.Sırt, karın boşluğu, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, pankreas vücutla ilişkili olduğu yerlerdir.

4.ÇAKRA KALP ÇAKRA-ANAHATA ÇAKRA NEREDEDİR?

Kalp bölgesinde yer alır.Timüs bezi, akciğerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi, cilt ve deri vücudun ilişkili olduğu yerleridir.

5.ÇAKRA BOĞAZ ÇAKRA-VISHUDDHA ÇAKRA NEREDEDİR?

Boğazda köprücük kemiği ve gırtlağın arasında yer alır.Akciğer, yemek borusu, tiroid, ses telleri, ense, çene, omuz vücutla ilişkili olduğu yerlerdir.

6. ÇAKRA 3.GÖZ ÇAKRA-AJNA ÇAKRA NEREDEDİR?

İki kaşın arasından kafa tasının arka ortasına bir doğru üzeinde tam ortada yer alır.Hipofiz beziyle ilgili olduğu düşünülür.

7.ÇAKRA TEPE ÇAKRA-SAHASRARA ÇAKRA NEREDEDİR?

Başın tepesindedir.Epifiz bezi ile ilişkilendirilir.

Çakralar Nasıl Çalışırlar?

Çakralar; İda ve Pingala üzerinden pranayı nefes ile tüm bedene iletir ve nefesin bırakılmasıyla toksin atılır.

Bu sistemin fiziksel etkisidir.

Bunun yanısıra çakralar kendi frekansların uygun titreşimleri de toplarlar ve titreşimler yayarlar.Her beden düzeyinde (Fiziksel, ruh ve zihinsel) çalışma prensibi aynıdır.

Çakra simyasıyla sadece fiziksel bir bölge ya da zihinsel bir durum ya da duygu olarak bakmak çakralar üzerinde çalışma sürecini zorlaştırır.Süreç tüm beden düzeylerinde bütünseldir.

Çakraların kapalı olması ne demektir?

Çakralardaki akışı 3 bölüme ayırabiliriz.

  • Çakrada akış yetersizdir belirli blokajlar vardır.
  • Çakrada enerji akışı normalden çok fazladır, çakra aşırı aktiftir.
  • Çakra dengede çalışır.

Bir çakranın kapalı olması terimi yanlış kullanılabiliyor.

Bir çakranın kapalı olması tamamen çalışmamasını İfade eder ki bu tamamen hastalanmış ölü bir beden ya da enerji düzeyini temsil eder.

Bu nedenle çakralar üzerinden konuşurken “Kapalı” terimini kullanmak yerine akışkanlığın düzeyini blokajlar ya da aşırılıkla tasvir etmek iyi bir seçenek olabilir.

 

 

21 GM blog Kopyası Kopyası

Ücretsiz Çakra Masterclass

Bu Formu Doldurarak Ücretsiz izleyebileceğiniz Çakralar MasterClass'ın tadını çıkartın!

Çakralar üzerinde nasıl çalışılır?

Çakra Simyası enerji sistemi rüzgar gibidir.

İçimizde esen yaşam rüzgarı enerji bedenlerine dağılır ve buradan da fiziksel bedene iletilir.

Enerji bedenindeki titreşimler daha yüksek frekanslara sahip oldukları için fiziksel olarakta blokaj ya da aşırılık sorunlarını çözecektir.Arzulanan çakra dengesi, her çakranın dengeli ve işbirliği içinde çalıştığı bir saflaşma halidir.Gerçek şu ki bu saflaşma hali bütünsel yaklaşıldığında sonuç verecektir.

Bu süreçte kendimize karşı dürüst olmalı, objektif yaklaşarak kendimizi tüm zayıflıklarımızla, korkularımızla kucaklamalıyız.

Açığa çıkan duyguları yargıladığımızda ya da blokajların sebeplerini kendimize yanlı olarak sunduğumuzda ilerlemek zorlaşacaktır.

Bunun yerine çakrayla ilişkisi üzerinde çalışmak bir çok duruma ışık tutabilir.

Ayrıca bu süreçte fiziksel olarakta kendinizi gözlemlemeyi aktif bir araç olarak kullanabilirsiniz.

Fiziksel bedenimiz, enerji bedenimizin aynasıdır.

Bu nedenle anormal fiziksel durumlarla bunların meydana geldiği fiziksel organ ve ilgili çakrayla ilişki kurmak mümkündür.

Çakraların Durumu Nasıl Tespit Edilir?

Bir çakranın durumunun farkına varmak, kendinizi daha iyi tanımanız için de olanak sağlar.

Böylelikle ilgili çakralara eğilirken kendinize de uyum ve dengeyi getirirsiniz.

Çakraların durumunu tespit etmenin bir çok yöntemi vardır.

Çakra sistemini ve çakraların simyasını anlayıp kendi fiziksel ruhsal ve duygusal yapınızdaki yansımalarını takip ederek çakralarınızın size sunduğu ipuçlarını kolaylıkla yakalayabilir ve durumları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

1.Fiziksel Beden Gözlemi: Bedenimiz sahip olduğumuz enerji yapılarının bir aynasıdır.Ortaya çıkacak fiziksel anormallikler, güçsüzlükler ya da belirgin fiziksel özellikler ile söz konusu çakranın ilişkisini belirlemek mümkündür.

2.Savaş / kaç tepkileri:Alışılmadık stres ya da Şok durumunda verdiğiniz tepkiler enerji sistemindeki zayıf noktalarda ortaya çıkar.Dikkatli gözlemle ilgili çakranın durumu hakkında fikir sahibi olunabilir.

3.Çakralar hakkındaki genel bilgiler:Çakraların aktif, blokajlı yetersiz olması gibi durumlar için verilen genel tanımlar kendi eğilimlerinizi bulmanıza dolayısıyla hangi çakranızın uyumsuz çalıştığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Çakra Dengeleme ve Şifalandırma Teknikleri

Bir çok farklı öğreti içinde farklı farklı çakra şifalandırma teknikleri mevcut.

Her sistemin kendine has uzmanlık alanı dikkate edilmesi gereken yönleri olacaktır.Bu sebepe Çakra Üzerinde Çalışmak Uzmanlık gerektirir.

Ancak kişinin çakralarının kapanması ya da çakrayı aşırı aktif hale getirmek ve bundan zarar görmek  ya da çakranın anında şifalanması çok mümkün gözükmemektedir.(Travma , dışsal etkiler değil bireysel bilinçli başlangıç seviyesi çalışmalar kastedilmektedir.)

Bu nedenle bütünsel sürece korkarak değil tüm açıklığınızla yaklaşabilirsiniz.

Çakra Yoga Pratikleri

Çakra İmgeleme ve Olumlamaları

Çakra Meditasyonları

Dans

Doğada zaman geçirme

Çakra Beslenme Planları

Çakralara ilişkin kişisel keşif ve farkındalık soruları

Çakraların Sembolleri, Mantra ve Yantraları ile çalışmak

Bioenerji çakra çalışmaları

Reiki çakra çalışmaları

Çakraları dengelemek için iyi gelecek çalışmalardandır.

Yaptığınız çalışmaların sizi duygularınızı , düşüncelerinizi yargılamanıza yada dışlamanıza sebep olmadıgından emin olun.

Unutmayın!Kendinizi her seviyede kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman siz de bu yönde bir titreşim yayar ve dış dünyadan da benzerlerini çekersiniz.

Çakraların etkisi sadece bireysel midir?

Biz istesekte istemesekte kişilerle temas ettiğimizde ya da enerji alanına girdiğimizde enerjisel anlamda bir alışveriş olur.

Bir kişiden hoşlanma ya da hoşlanmama sebebimiz bu alanda olan alışverişin bizim üzerimizdeki etkisidir.

Kimi insanlardan sebepsizce rahatsızlık duyabilirken kimi insanlar gölgeleriyle bile mutlu etmeye yeterli olurlar.

Bir grubun toplu olarak aralarının birleşimi öyle güçlü bir enerjiye sahiptir ki, dahil olan her üye bu akışa kendini kaptırabilir.

Ve bir grup insan niyet ya da meditasyon için bir araya gelirse, bireysel olarak bir üye normalde mümkün olandan çok daha yüksek bir bilinç düzeyine yüksele­bilir.

Çakraların etkisi sadece insanlar arasında değildir, hayvanların dünyanın hatta mekanların da çakrası vardır.Kimi zaman süptil düzeydeki bu enerjiyi “Çakra Aura” olarak da adlandırırlar.

Çakra Yoga Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Yogada çakraları belirli uygulamalarla keşfetmek isteyen herkes için bir yol vardır.

Çakra tabanlı yoga kendini tanıma yol haritalarından biridir.

Çakra yoganın amacı, çakralar ile çalışarak, ruh beden ve zihinsel olarak daha sağlıklı daha canlı bir uyanış yaratmaktır.

Yan etkisi; fiziksel ve manevi refahı sağlamaya yardımcı olacak, çakralar arasında özgürce dolaşabilecek enerjiyi açığa çıkaracak bir ritüel yaratmaktır.

Çakra perspektifinden bakıldığında bir yoga pozu birden fazla çakrayı etkileyebilir. Bu nedenle bazı temel pozlar bir çok farklı çakra için yararlı olabilir.

Her çakranın temel ilkelerini, özelliklerini ve amaçlarını tanırken fiziksel yoga pratiği ile birlikte çakraları hissetmeye odaklanmak oldukça önemlidir.

Yukarıdaki pozları çakranın değerleriyle birlikte ele alarak pratiğinize ekleyebilirsiniz.

Temel olarak pratik sırasında çakraların bulunduğu alanlarda renklerini imgelemek güzel bir başlangıç olabilir.

Çakraların Renkleri Nelerdir?

Evrendeki her şey  “katı” , “sıvı” , “gaz” veya sınıflandırılmış olsun  sürekli parıldıyor, titreşiyor ve sürekli değişiyor. 

Ancak beyinlerimiz  frekansı ve titreşimi dünyayı anlamak için çok yararlı bir yol bulmuyor. 

Bu yüzden deneyimlediğimiz şeyleri “nesneler” ve “kokular” ve “sesler” ve tabii ki “renkler” gibi kavramlara çeviriyoruz .

Böylece tüm bunlar  bizim için anlaşılması çok daha kolay hale geliyor.

Çakralar da renklerini, renklerin sahip oldukları titreşimlerinden frekanslarından alıyorlar.

1.ÇAKRA KÖK ÇAKRA-MULADHARA ÇAKRANIN RENGİ KIRMIZIDIR

2.ÇAKRA SAKRAL ÇAKRA- SVADHISTANA ÇAKRANIN RENGİ TURUNCUDUR

3.ÇAKRA SOLAR PLEKSUS ÇAKRA- MANIPURA ÇAKRANIN RENGİ SARIDIR

4.ÇAKRA KALP ÇAKRA-ANAHATA ÇAKRANIN RENGİ YEŞİL-PEMBEDİR

5.ÇAKRA BOĞAZ ÇAKRA-VISHUDDHA ÇAKRANIN RENGİ TURKUAZDIR

6. ÇAKRA 3.GÖZ ÇAKRA-AJNA ÇAKRANIN RENGİ KOYU MAVİ-İNDİGO MAVİSİDİR

7.ÇAKRA TEPE ÇAKRA-SAHASRARA ÇAKRANIN RENGİ MOR-PARLAK BEYAZDIR

Çakraların Kristalleri Nelerdir?

Çakraları odaklanmış niyet ve kristallerle birlikte çalışmak farkındalığı artırabilir ve dokunma, işitme ve diğer duyuların hassasiyetini artırabilir. Çoğu zaman insanlar kristaller gibi mistik yöntemlerle çalışmaya başladıklarında, çok heyecan verici olabilen bir farkındalık kanalı açtıklarından bahsederler.

Kristal ve çakra şifasıyla başlarken, bir meditasyon veya ritüel seansından sonra hangi hislerin, düşüncelerin veya vizyonların geldiğini yazmak için bir günlük tutmak faydalı olabilir.

Çakralarla ilgili günlük tutma, zaman içinde hangi değişikliklerin gerçekleştiğini veya her kristal veya çakra merkezinden diğerine olayların nasıl değiştiğini gözlemlemenizi sağlar.

Çakra Kristallerini ham halde üzerinizde ya da evinizde bulundurarak, işlenmiş halleriyle masaj gibi ritüellerde kullanarak ve takı mala halleriyle de kullanarak hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Kristaller| Çakra Kristalleri ve 7 Çakra için Kristaller

1.ÇAKRA KÖK ÇAKRA-MULADHARA ÇAKRA 

Akik, Hematit, Lal, Kırmızı Mercan, Yakut

2.ÇAKRA SAKRAL ÇAKRA- SVADHISTANA ÇAKRA 

Kaplan gözü, Akik, Aytaşı

3.ÇAKRA SOLAR PLEKSUS ÇAKRA- MANIPURA ÇAKRA 

Sitrin, Amber, Sarı Topaz

4.ÇAKRA KALP ÇAKRA-ANAHATA ÇAKRA

Pembe Quarz, Zümrüt, Yeşim Taşı

5.ÇAKRA BOĞAZ ÇAKRA-VISHUDDHA ÇAKRA 

Akuamarin, Turkuaz, Kalsedon

6. ÇAKRA 3.GÖZ ÇAKRA-AJNA ÇAKRA 

Safir, Lapis Lazuli

7.ÇAKRA TEPE ÇAKRA-SAHASRARA ÇAKRA 

Ametist, Kaya Kristali

Çakralar için Aromaterapi, Doğal yağlar

Derimiz bizim en büyük organımızdır ve vücudumuz üzerine uyguladıklarımızın çoğunu absorbe eder.

Uçucu yağlar, yaygın çakra dengesizlikleri ile çalışmak için özellikle harikadır.Etkileri tüm vücuda aktarılır.

1.ÇAKRA KÖK ÇAKRA-MULADHARA ÇAKRA 

Sedir, Karanfil Uçucu Yağları

2.ÇAKRA SAKRAL ÇAKRA- SVADHISTANA ÇAKRA 

Ylang Ylang, Sandal ağacı Uçucu Yağları

3.ÇAKRA SOLAR PLEKSUS ÇAKRA- MANIPURA ÇAKRA 

Lavanta, Biberiye, Bergamot Uçucu Yağları

4.ÇAKRA KALP ÇAKRA-ANAHATA ÇAKRA

Gül Uçucu Yağı

5.ÇAKRA BOĞAZ ÇAKRA-VISHUDDHA ÇAKRA 

Adaçayı, Okaliptüs Uçucu Yağları

6. ÇAKRA 3.GÖZ ÇAKRA-AJNA ÇAKRA NEREDEDİR?

Nane, Yasemin Uçucu Yağları

7.ÇAKRA TEPE ÇAKRA-SAHASRARA ÇAKRA NEREDEDİR?

Günlük, Lotus Uçucu Yağları

Çakraların Sembolleri Nelerdir?

Çakraların sembolleri ile çalışmak, imgeleme meditasyonları yapmak da çakra çalışmalarından en sık tercih edilenlerdir.

Çakranın sembolünü izlemek, çizmek ve renklendirmek keyifli bir çalışma olabilir.

Her çakra lotus çiçeği ile sembolize edilmiştir.

Başlangıç için bu yeterli olsa da daha derin çalışmalar için Harish Johari’nin cömertçe paylaştığı eski metinlerdeki yantralar ve semboleri anlayarak,onalarla çalışılabilir.

1.ÇAKRA KÖK -MULADHARA ÇAKRA 

4 Yapraklı Lotus

2.ÇAKRA SAKRAL – SVADHISTANA ÇAKRA 

6 Yapraklı Lotus

3.ÇAKRA SOLAR PLEKSUS – MANIPURA ÇAKRA 

10 Yapraklı Lotus

4.ÇAKRA KALP -ANAHATA ÇAKRA

12 Yapraklı Lotus

5.ÇAKRA BOĞAZ -VISHUDDHA ÇAKRA 

16 Taç Yapraklı Lotus

6. ÇAKRA 3.GÖZ -AJNA ÇAKRA 

96 Taç Yapraklı Lotus

7.ÇAKRA TEPE -SAHASRARA ÇAKRA 

1000 Yapraklı Lotus

Çakra Simyası “bilincin evrimi “ için , yolculukta durak durak kişisel keşifte olma hali için harika bir metafor değil mi!

Çakraların kişiliklerini niteliklerini anlamaya başladığımızda, onlara kendimizden yansıyanları görebilir ve kendi enerji merkezlerimizin bir resmini çizebiliriz.

Sonra hangi niteliği davet etmek istiyorsak, çakranın aromaterapisi, sesi, rengi , şekli ve benzeri bir çok sekilde hayatımıza davet edebiliriz.

RENKLERLE BENDEN BANA Kişisel 8 Haftalık Online Keşif ve Farkındalık Programı da ilhamını çokça Çakralardan alıyor!

Bu programda kişisel farkındalık koçluğu, farkındalık çalışmaları, dharma arketipleri, beslenme, yoga, i rest meditasyonu, mudraların yanı sıra harika çakra aromaterapi formülasyonları  da olacak.

FORMU DOLDURARAK HEMEN KATILIN!

RENKLERLE BENDEN BANA

Merhaba!Ben Çağla!
Bu programda belkide hayatın en önemli sorularını ele alıyor olacağız!
“Ben Kimim” ve “Yaşamdaki amacım” ne?

Bu sorular bize öyle kolayca cevaplanamayacakmış ve belki de ağır geliyor ki çoğu zaman sorduktan hemen sonra bile göz ardı etmeyi seçiyoruz.

Kendimizi günlük yaşamın koşturmaları, bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri ve günün stresleri ile meşgul ediyor, dikkatimizi dağıtıyoruz.

Neden Buradayız?

Her birimizin “Ben Kimim?” Sorusuna verecek bir cevabı ve bu yaşamda olma amacı var.

Yaşam tam da bunun ne olduğunu cevaplamakla ilgili!

CHANDA YOGA BLOG'DA DİĞER YAZILAR