ÇAKRA SİMYASI Gökkuşağı ile Özgürleştirici Yolculuk

Çakra Simyası

Konu Başlıkları

Çakra Simyası Nedir?

Çakra simyası çok eski çağlardan beri bir çok öğretinin yer aldığı Çakra sistemidir.

Yunan, İskandinav, Hint, Kelt gibi kültürlerin kendi çakra sistemlerinin yanı sıra Carl Gustav Jung , Anodea Judith, Caroline MyssJoseph Campbell gibi isimlerin çalışmaları ile çakra yaklaşımlarını bakış açılarını bulabilmek mümkün .

Çakra Simyası içinde bir çok farklı ögeyi barındıran bütünsel ama çalışırken adımlar, bölümler, işaretler ve kolaylaştırıcılar sunan bir yol haritası aslında!

Evrende iki güçlü kuvvet aynı anda çalışır.

Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru iki kutup.

Yeryüzünden Gökyüzüne ,Bedenden Zihine.Fiziksel Formdan, Ruha.

Çakralar bu kutupları bir araya getirmek için sistemi birbirine bağlamak için harika araçlardır. 

Çakra Nedir?

İnsan vücudunda  hepsi omurga üzerinde farklı bir noktada konuşlanan 7 temel enerji merkezi bulunur.Bir çok öğretide yer bulan çakralar Sanskrit dilinde “Tekerlek, disk, yuvarlak form” anlamına gelir.

Bu enerji merkezleri vücudumuzda fiziksel ve enerji-yaşam enerjisi olmak üzere iki düzeyde bulunurlar.

Ve” prana” yaşam enerjisiyle hareket ederler.Çakraların uyum içinde düzgün çalışmaması, blokajlar olması insanın gercek potansiyelinde yaşayamamasına sebep olurken, çakraların uyum içinde enerji akışının kesintisiz ve akışkan olmasıyla birlikte fiziksel ve mental sağlık kazanılmaya başlanır .Insan kendisiyle ve içinde yaşadığı Dünya ile daha farkında ve sulh içinde yaşamaya  başlar.Kişinin hareketleri dünyada daha etkili bir hale gelir.

Çakra blokajları bir çok şekilde olabilir.Çakranın az çalışmasını yani içeriye ya da dışarıya enerji akışının azalmasına sebep olan daralmalar ya da tam tersi aşırı bir enerji akışı olabilir.

Çakra şifasının amacı enerjinin her bir çakradan dengeyle Zihin- Beden ve Enerji bedenine yayılmasını sağlamaktır.

Tantrik Çakra Sistemi

Tantra Yoga Felsefesi benzer bir kutup entegrasyonundan bahsetmektedir.

Çakra Simyası terimleri yazısı için Tıklayın!

Prusha Prakriti, Shiva ve Shakti

Bu iki kutba Purusha ve Prakriti denir.

Prusha saf bilinçtir.ve Shiva ile ilişkilendirilir.Eril kutuptur

Prakriti ise Madde biçimsel enerjidir.

Shiva’nın aşkı Shakti ile ilişkilendirilir.Dişil Kutuptur.

Tantrik Çakra sistemi Şiva ve Şakti’nin birleşmesiyle yüksek bilince tezahür edileceğini vurgular.

Prana, Nadi ,Sushumna, İda, ve Pingala kavramları

Prana yaşam enerjisi demektir.

Tantra Yoga’da bu yaşam enerjisinin yani Prana’nın nadiler aracılığıyla tüm bedenlere hareket ettiği yazılıdır.

Bu anlamda Nadiler için enerji kanalları diyebiliriz.

Vedik metinler 72000 farklı Nadi’nin varlığından bahseder.

Ana ve Temel Nadi Sushumna’dır.

Omurganın merkezinde bir konuma sahiptir.

Omurilik sıvısı, beyin sinir lifleri ve klasik omurga için tepede enerjinin giriş ve çıkışı için bir açıklık olması mümkün olmadığı için tüm çakra sistemi gibi fiziksel bedende eşleştirmek gerçek bir eşleşme değil sadece anatomi olarak anlaşılmasını sağlamak içindir.

İda ve Pingala Sushumnayı sarmalayan diğer Nadilerdir ve sarmaladığı alanlar Temel 7 Çakrayı meydana getirir.

İda Nadi Sushumna’nın Solunda başlar bu nedenle Nadi sisteminin sol kanalının bir parçası kabul edilir.

Dişil enerjiyi, sol tarafı,Ay’ı, duygusal ve görsel enerjiyi temsil eder.

Pingala Nadi Sushumna’nın sağ tarafındadır.Enerji deposudur.Eril enerjiyi, Güneşi, Gücü, canlılığı temsil eder.

Çakralar Nasıl Çalışırlar?

Çakralar; İda ve Pingala üzerinden pranayı nefes ile tüm bedene iletir ve nefesin bırakılmasıyla toksin atılır.

Bu sistemin fiziksel etkisidir.

Bunun yanısıra çakralar kendi frekansların uygun titreşimleri de toplarlar ve titreşimler yayarlar.Her beden düzeyinde (Fiziksel, ruh ve zihinsel) çalışma prensibi aynıdır.

Çakra simyasıyla sadece fiziksel bir bölge ya da zihinsel bir durum ya da duygu olarak bakmak çakralar üzerinde çalışma sürecini zorlaştırır.Süreç tüm beden düzeylerinde bütünseldir.

Çakraların kapalı olması ne demektir?

Çakralardaki akışı 3 bölüme ayırabiliriz.

  • Çakrada akış yetersizdir belirli blokajlar vardır.
  • Çakrada enerji akışı normalden çok fazladır, çakra aşırı aktiftir.
  • Çakra dengede çalışır.

Kendi araştırmalarım sonunda yaptığım bireysel çıkarımım bir çakranın kapalı olması teriminin yanlış kullanıldığı yönünde.

Bir çakranın kapalı olması tamamen çalışmamasını İfade eder ki bu tamamen hastalanmış ölü bir beden ya da enerji düzeyini temsil eder.

Bu nedenle çakralar üzerinden konuşurken “Kapalı” terimini kullanmak yerine akışkanlığın düzeyini blokajlar ya da aşırılıkla tasvir etmeyi tercih ederim.

Çakralar üzerinde nasıl çalışılır?

Çakra Simyası enerji sistemi rüzgar gibidir.

İçimizde esen yaşam rüzgarı enerji bedenlerine dağılır ve buradan da fiziksel bedene iletilir.

Enerji bedenindeki titreşimler daha yüksek frekanslara sahip oldukları için fiziksel olarakta blokaj ya da aşırılık sorunlarını çözecektir.Arzulanan çakra dengesi, her çakranın dengeli ve işbirliği içinde çalıştığı bir saflaşma halidir.Gerçek şu ki bu saflaşma hali bütünsel yaklaşıldığında sonuç verecektir.

Bu süreçte kendimize karşı dürüst olmalı, objektif yaklaşarak kendimizi tüm zayıflıklarımızla, korkularımızla kucaklamalıyız.

Açığa çıkan duyguları yargıladığımızda ya da blokajların sebeplerini kendimize yanlı olarak sunduğumuzda ilerlemek zorlaşacaktır.

Bunun yerine çakrayla ilişkisi üzerinde çalışmak bir çok duruma ışık tutabilir.

Ayrıca bu süreçte fiziksel olarakta kendinizi gözlemlemeyi aktif bir araç olarak kullanabilirsiniz.

Fiziksel bedenimiz, enerji bedenimizin aynasıdır.

Bu nedenle anormal fiziksel durumlarla bunların meydana geldiği fiziksel organ ve ilgili çakrayla ilişki kurmak mümkündür.

RENKLERLE BENDEN BANA

8 HAFTALIK ONLINE DÖNÜŞÜM PROGAMI​

Çağla Yılmaz Bayar ile

Matın üzerinde ve matın dışındaki hayatınız da da hissedeceğiniz,  Yoga ile Dönüşüm Programı

CHANDA YOGA BLOG'DA DİĞER YAZILAR