Grantiler

GRANTİLER | Yoga’nın 3 Düğümü!

Konu Başlıkları

Çakralar,  Grantiler ve Rasalar  Chanda Yoga’da benimsediğim, pratiklerimde sıklıkla kullandığım temaları besleyen Tantrik temelli kavramlardır.

Tantra Nedir?

Tarihsel olarak, Tantra , yaklaşık bin beş yüz yıl önce Hindistan’da öne çıkmaya başlayan belirli bir ruhsal öğreti tarzını veya türünü belirtir

Georg Feuerstein

Tantra Yoga’da kişi kendisini Makrokozmosun Mikrokozmosu olarak görür. Kendi dışında bir şey aramaz, vücudu en önemli aracıdır. Yolculuğu da dışarıda değil içeridedir.

Tantra vücudumuz aracılığıyla zihnimizle gerçekten nasıl çalışacağımız konusunda pratik bilgiler , tavsiyeler sunar.

GRANTİLERE DOĞRU

Pranayama Nefes İle Genişlemek.

Yogiler binlerce yıldır enerjinin hareketinin nefesleri ve postürleri üzerindeki etkileri üzerinde çalışıyor.

Nefes alırken neler oluyor ?Nefesi bırakırken neler oluyor?

 

Diyafram kasımız bir şapkaya bir mantara benzer.

Nefes alırken kasılır ve aşağıya doğru hareket eder, düzleşir.

Bu esnada yaratılan alan sayesinde nefes alma gerçekleşir.

Nefesi çekmeyiz, içeri doldurmayız.

Biz sadece alan açarız ve evren işini yapar.

Basit bir basınç değişimi prensibi.

Nefesi bırakma sırasında ise diyafram gevşer ve yukarı doğru bir kubbe şeklini alır.

Bu kasın gevşediği, kendini bıraktığı haldir. Bir teslimiyet hali.

Tüm bu fazları kolaylaştırarak destekleyen diyafram dışında aksesuar kaslar da solunumda yer alır.

Yukarıda bahsi geçen torasik diyafram dışında bedenin tabanında pelvik diyafram yer alır.

Bir çok katmandan oluşan bir hamak gibidir.

Nefes alırken yumuşar ve yayılır, nefesi bırakırken yeniden toplanır.

İşte nefes alırken karnın genişleyip bir balon gibi yayılması bu yüzdendir.

Burada akciğerler yer almasa da nefes alırken torasik diyaframın kasılıp düzleşerek alan açmasıyla bu alanda pelvik diyaframın hamak gibi yayılmasının etkisiyle genişler.

Bir diğer diyafram da Beyindedir.Bu torasik diyafram ve Pelvik diyafram gibi bir kas değil fasyal bir yapıdır.Beyninin tam ortasında içeriye doğru uzanan bir yapı olarak hayal edebiliriz.Daha ötesinde detay veremeyecek kadar hakim olmadığım bir kısma doğru geldiğimizi farketmişsinizdir:)

Bu yapının da nefes alırken aşağıya doğru ağırlaşıp nefesi bırakırken başın tepesine kubbe gibi yükseldiğini Kristin Leal eğitiminde not almıştım.Beynin de hareketli yapısı olması oldukça ilginç !

Bu kısım da tıpkı diğer yardımcılar gibi akışı kolaylaştırır.

Yani nefes alıp bırakmak sadece akciğerlerimizde  gerçekleşen bir eylem değil.

Nefes alıp bırakmak tüm bedenlerin dahil olduğu bir deneyim.

Granti Nedir?

Grantiler için düğümler diyebiliriz.

Ancak bu negatif ya da pozitif bir anlam taşımaz, bilincin bir alanda toplanmasıdır.

Yani bu düğümler olmadığında gelişim gerçekleşemez, çünkü enerji dağılır yok olur.

Grantiler bilincin bir alanda tutulmasını sağlayan düğümlerdir.

Güneş ışığı ve cam kullanarak ateş yakmak gibi.

Grantiler de bir camın  güneş ışınlarını tek noktada topladığı gibi bilinci toplar.

 

 Bilincin üç yönünü temsil eden üç ana granti düğüm vardır: bilmek, hissetmek ve yapmak!

Üç düğüm çözüldüğünde, olağanüstü gerçekliğe ilahi enerji yayılır ve benlik Mutluluk Kılıfında (Anandamaya Kosha) olur.

Brahma Granti 

Brahma Granti ilk düğümdür.Fiziksel Bedenle, dünyevi formlarla bağlantılıdır.

Kök Çakra (Muladhara Çakra) yer alır.

Ancak bazı tantrik metinler ateş elementinin yerleşkesi solar pleksus çakra üzerinde konumlandırır.

Zihnin yarattıklarına, arzulara  bağlılık, bağımlılıkların aktif olması kişinin ruhsal yönünün büyümesindeki ilk engeldir.Enerji alt çakralarda dönmeye devam eder ve adayın bilincinin büyük bir kısmını işgal eder. Arzular ve hırslar zihinsel enerjiyi hapseder.

Bu düğümün çözülmesi, kişiyi bağlanmanın neden olduğu bağdan kurtarır. 

Vişnu Granti

Vişnu Granti, Kalp çakrada yerleşir ( Anahata Çakra ). Kalp Çakrası bağlılık, inanç, sevgi ve şefkatin merkezidir.Şefkatte bazen bağlılık yaratır.

Bu alt çakralardaki zihnin arzularına veya duyuları tatmin eden nesnelere bağlılık değil, kozmik iyiye bağlılık ve acı çeken insanlığa yardım etme arzusudur.

Bu bağlılık, kişiyi reformcu, kurtarıcı, antik bilginin koruyucusu yapar hatta yüksek ruhsal niteliklere sahip bir kişi yapabilir  ama kişi yogi değildir

Harish Johari

Kişi hala dünyaya bağımlıdır.Eylemlerinin dünyadaki sonuçlarını görmek ister, onlara bağlanır.

Bu düğümde enerjiyi tutmak ve bu alandan özgürleşmek materyalizm ve idealizmin arasındaki dengeyi kurmayı gerektirdiğinden oldukça zordur.

Kişi Maya’yı (İlüzyon) kabul edip bu alandan özgürleşmeli ve bol Pranayama (Nefes pratikleri) pratik edip prana (yaşam enerjisi) ile genişlemelidir.

Rudra Granti

Rudra Granthi, üçüncü göz bölgesi olan Ajna Çakra bölgesinde yer almaktadır. Rudra gerçek bilgidir (jnana).Aynı zamanda yok edicidir.Yok edilmek istenen bilincin ve egonun yarattığı yanılsamalardır.

Kişi Brahma Granti de dünyevi bağlardan kurtulur, Vişnu Granti ile eylemlerinin meyvelerine bağlanmaktan özgürleşir.Rudra Granti ile gerçek birliği deneyimler;

Tantrik kutsal yazılar, Ajna Çakra’ya ulaşan bir yoginin şunlara ulaştığını belirtir

  • Herhangi bir zamanda herhangi bir anda, geçmişte, şimdi ve gelecekte olanları görme gücü 
  • Herhangi bir yerde herhangi bir zamanda veya aynı anda birçok yerde bulunma gücü
  • Ortadan kaybolma ve yeniden ortaya çıkma gücü. 
  • Dünyevi öğeler, artık yogiyi belirli bir biçimde bağlamaz. Yaşlanma süreci durur.

 

Yogi bu noktada bilincinin de ötesine geçer çünkü bilinç yoksa yanılsama da yoktur ego da yoktur, duyular duygular yoktur.

Tüm yolculuk boyunca farkındalıklarla bilince ulaşan şeylerden bilincin kendisinden özgürleşir.

Temel olarak çakraların özelliklerinin dönüştürücü simyasının iyi anlaşılabilmesi için tüm bu tantrik kavramları bilmenin de gerekli olduğunu düşünüyorum.

Öyleki çakraların özellikleri tek boyutlu değildir kişinin bilinciyle yakından ilişkilidir.

Kişinin bilinci hangi çakra seviyesindeyse algısı ve tutumu da bu yönde olur.Çoğunlukla daha rahat hissettiğimiz çakra seviyelerinde yaşamımızı sürdürürüz.

Elementlerin yerleşkesi olarak ilk beş çakra, yayılan elementin enerjisine göre değişen iç tutumlar yaratır. Bu değişiklikler, aynı kişinin farklı zamanlarda farklı davranmasına neden olabilecek arzu ve ruh hallerinde değişikliklere yol açar.

Örneğin, beş elementin etkisinin bir sonucu olarak, ilk beş çakranın her biri için güvenlik kavramı farklıdır:

Birinci çakrada güvenlik iş ve barınaktır.

İkinci çakrada kişisel güzellik ve gençliktir

Üçüncü çakrada otorite ve statüdür.

Dördüncü çakrada inançtır

Beşinci çakrada bilgidir.

 

8 Haftalık Renklerle Benden Bana ‘da tüm bu kavramların ışığında tamamı Online bir Program.HEMEN KATILIN!

 

 

RENKLERLE BENDEN BANA

Merhaba!Ben Çağla!
Bu programda belkide hayatın en önemli sorularını ele alıyor olacağız!
“Ben Kimim” ve “Yaşamdaki amacım” ne?

Bu sorular bize öyle kolayca cevaplanamayacakmış ve belki de ağır geliyor ki çoğu zaman sorduktan hemen sonra bile göz ardı etmeyi seçiyoruz.

Kendimizi günlük yaşamın koşturmaları, bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri ve günün stresleri ile meşgul ediyor, dikkatimizi dağıtıyoruz.

Neden Buradayız?

Her birimizin “Ben Kimim?” Sorusuna verecek bir cevabı ve bu yaşamda olma amacı var.

Yaşam tam da bunun ne olduğunu cevaplamakla ilgili!

CHANDA YOGA BLOG'DA DİĞER YAZILAR